Opavská 8, Šternberk 785 01, Olomoucký kraj

NABÍDKA OBORŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/24

název oborukód oboruforma studiadélka studiazpůsob ukončenípočet přijímaných žákůtermín přijímacích zkoušek
Ekologie a životní prostředí16-01-M/01denní4 rokymaturita3013.-14.4.2023
Podnikání64-41-L/01denní2 rokymaturita3013.-14.4.2023
Lesní mechanizátor41-56-H/01denní3 rokyvýuční list30×
Opravář lesnických strojů41-56-H/02denní3 rokyvýuční list15×
Zahradník (Krajinář)41-52-H/01denní3 rokyvýuční list15×
Rybář41-53-H/01denní3 rokyvýuční list15×
Obráběč kovů23-56-H/01denní3 rokyvýuční list15×
Mechanik opravář motorových vozidel23-68-H/01denní3 rokyvýuční list15×

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO 1.ROČNÍKŮ

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

obor Podnikání

Podmínkou pro přijetí na tento obor je úspěšné zvládnutí Jednotné přijímací zkoušky organizované Cermatem. Zkouška se koná formou testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika.
Další podmínkou pro přijetí je výuční list.

MATURITNÍ OBORY

obor Ekologie a životní prostředí

Podmínkou pro přijetí na tento obor je úspěšné zvládnutí Jednotné přijímací zkoušky organizované Cermatem. Zkouška se koná formou testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika.

UČEBNÍ OBORY

obor RybářLesní mechanizátorOpravář lesnických strojů, Obráběč kovůMechanik opravář motorových vozidel, Zahradník Krajinář

Přijímací zkouška se nekoná.
Výsledné pořadí uchazečů bude určeno podle prospěchu na základní škole za poslední dva ročníky vzdělávání.
Další podmínkou je lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti, které je součástí přihlášky.

MÁM ZÁJEM O STUDIUM, JAKÝ JE POSTUP?

1. KROK

PODAT PŘIHLÁŠKU

Vyplněnou přihlášku potvrzenou ze základní školy a doplněnou o lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu vybraného oboru zašli nejpozději do 1.března na adresu uvedenou níže v kontaktech.

2. KROK

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Pokud se hlásíš na maturitní obor či nástavbové studium musíš absolvovat Jednotné přijímací zkoušky pořádané Cermatem.
U učebních oborů probíhá přijímací řízení na základě prospěchu na základní škole.

3. KROK

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Po ukončení přijímacího řízení Ti přijde oznámení o přijetí. Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí musíš zaslat na naši školu Zápisový lístek – odevzdáním tohoto dokumentu jsi zapsán jako student pro následující školní rok. Zápisový lístek získáš na své základní škole.

INFORMACE K NÁSTUPU ŽÁKŮ DO 1.ROČNÍKU

KONTAKTY

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

veškeré potřebné informace k podávání přihlášek vám poskytne:

Ivana Kreuzigerová

sekretariát školy
Opavská 8,
785 01 Šternberk

tel: 585 012 115
email: kreuzigerova@sou-stbk.cz


vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:
SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk
sekretariát
Opavská 8
785 01 Šternberk

INFORMACE KE STUDIU

veškeré potřebné informace ohledně studia vám poskytne:

Ing. Zdeňka Dlouhá

zástupkyně ředitele
Olomoucká 25
785 01 Šternberk

tel: 585 012 615
email: dlouha@sou-stbk.cz


TŘETÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

2. KOLO -VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 - UČEBNÍ OBORY

2. KOLO - VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 - MATURITNÍ STUDIUM