Opavská 8, Šternberk 785 01, Olomoucký kraj

Vedení školy

Ing. Pavel Andrys
Ředitel školy

E-mail: reditel@sou-stbk.cz
Telefon: 585012115

Ing. Zdeňka Dlouhá
Zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování

E-mail: dlouha@sou-stbk.cz
Telefon: 585012615

Kamil Dlouhý
Zástupce ředitele pro teoretické vyučování

E-mail: dlouhy@sou-stbk.cz
Telefon: 585012615

Mgr. Pavel Tichý
Zástupce ředitele pro odborný výcvik

E-mail: tichyp@sou-stbk.cz
Telefon: 775078640

Mgr. Lenka Kličková
Výchovný poradce

E-mail: klickova@sou-stbk.cz
Telefon: 778959875

Dagmar Velinská
Ekonomický úsek

E-mail: velinska@sou-stbk.cz
Telefon: 585012115

Mgr. Iva Šášková
Hlavní vychovatelka domova mládeže

E-mail: saskova@sou-stbk.cz
Telefon: 776122607

Renata Janíková
Vedoucí školní jídelny

E-mail: janikova@sou-stbk.cz
Telefon: 585011363

Blanka Straková
účetní

E-mail: strakova@sou-stbk.cz
Telefon: 585012115

Ivana Kreuzigerová
asistentka ředitele

E-mail: kreuzigerova@sou-stbk.cz
Telefon: 736164644

Kontakty na pedagogy

Učitelé teorie

Ing. Evžen Bukor
tř.učitel OLS1

E-mail: bukor@sou-stbk.cz

Mgr. Jitka Černá
tř.učitel OLM3

E-mail: cerna@sou-stbk.cz

Ing. Zdeňka Dlouhá
tř.učitel EK1, EK2

E-mail: dlouha@sou-stbk.cz
Telefon: 585012615

Kamil Dlouhý
tř.učitel ZAR1, ZAR3

E-mail: dlouhy@sou-stbk.cz

Renata Hadamíková

E-mail: hadamikova@sou-stbk.cz

Mgr. Ludmila Chignier

E-mail: chignier@sou-stbk.cz

Ing. Martina Chytrá
tř.učitel PO1

E-mail: chytra@sou-stbk.cz

Mgr. Ivo Jurečka
tř.učitel MOK1

E-mail: jurecka@sou-stbk.cz

Mgr. Klaudie Kilkovská

E-mail: kilkovska@sou-stbk.cz

Mgr. Lenka Kličková
tř.učitel EK4, MOK3

E-mail: klickova@sou-stbk.cz

Mgr. Jana Kotzotová
tř.učitel OLM2

E-mail: kotzotova@sou-stbk.cz

Ing. Karel Kulatý

E-mail: k.kulaty@sou-stbk.cz

Mgr. Jana Langrová

E-mail: langrova@sou-stbk.cz

Ing. et Bc. Zdenka Lima, PhD.

E-mail: lima@sou-stbk.cz

Mgr. Jana Magdoňová
tř.učitel PO2

E-mail: magdonova@sou-stbk.cz

Lucie Orságová

E-mail: orsagova@sou-stbk.cz

Josef Picur

E-mail: picur@sou-stbk.cz

Ing. Dušan Pořízka

E-mail: porizka@sou-stbk.cz

Mgr. Kamil Přecechtěl
tř.učitel EK3

E-mail: precechtel@sou-stbk.cz

Ing. Marika Přikryl
tř.učitel LM1

E-mail: prikryl@sou-stbk.cz

Mgr. Jana Sekaninová

E-mail: sekaninova@sou-stbk.cz

Mgr. Kamil Skoupý

E-mail: skoupy@sou-stbk.cz

Mgr. Hana Spáčilová

E-mail: spacilova@sou-stbk.cz

RNDr. Libor Svoboda

E-mail: svoboda@sou-stbk.cz

Mgr. Vladimír Tatarko
tř.učitel MOK2

E-mail: tatarko@sou-stbk.cz

Mgr. Šárka Zlámalová
tř.učitel ZAR2

E-mail: zlamalova@sou-stbk.cz

Učitelé odborného výcviku

František Andrýsek

E-mail: f.andrysek@sou-stbk.cz
Telefon: 585011889

Miroslav Andrýsek Dis.

E-mail: andrysek@sou-stbk.cz
Telefon: 585011889

Kamil Dlouhý

E-mail: dlouhy@sou-stbk.cz

Renata Hadamíková

E-mail: hadamikova@sou-stbk.cz

Libor Cholasta

E-mail: cholasta@sou-stbk.cz

Pavel Klásek

E-mail: klasek@sou-stbk.cz

Bc. Radomíra Kocourková

E-mail: kocourkova@sou-stbk.cz

Karel Kulatý

E-mail: kulaty@sou-stbk.cz

Jan Majer

E-mail: majer@sou-stbk.cz

Adam Pavlát

E-mail: pavlat@sou.stbk.cz

Vít Pavlík

E-mail: pavlik@sou-stbk.cz

Tomáš Vrobel

E-mail: vrobel@sou-stbk.cz

Vychovatelé

Jiří Kalfert

E-mail: kalfert@sou-stbk.cz
Telefon: 585011362

Ladislav Tichý

E-mail: tichy@sou-stbk.cz
Telefon: 585011362

Hana Vyhnálková

E-mail: vyhnalkova@sou-stbk.cz
Telefon: 585011362