Opavská 8, Šternberk 785 01, Olomoucký kraj

Vedení školy

Ing. Pavel Andrys
Ředitel školy

E-mail: reditel@sou-stbk.cz
Telefon: 585012115

Ing. Zdeňka Dlouhá
Zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování

E-mail: dlouha@sou-stbk.cz
Telefon: 585012615

Mgr. Pavel Tichý
Zástupce ředitele pro odborný výcvik

E-mail: tichyp@sou-stbk.cz
Telefon: 775078640

Mgr. Lenka Kličková
Výchovný poradce

E-mail: klickova@sou-stbk.cz
Telefon: 778959875

Dagmar Velinská
Ekonomický úsek

E-mail: velinska@sou-stbk.cz
Telefon: 585012115

Mgr. Iva Šášková
Hlavní vychovatelka domova mládeže

E-mail: saskova@sou-stbk.cz
Telefon: 585011362

Ivana Kreuzigerová
Sekretariát

E-mail: kreuzigerova@sou-stbk.cz
Telefon: 585012115

Renata Janíková
Vedoucí školní jídelny

E-mail: janikova@sou-stbk.cz
Telefon: 585011363

Blanka Straková
Účetní

E-mail: strakova@sou-stbk.cz
Telefon: 585012115

Ing. Vladimír Marchovský
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

E-mail: poverenec.oou@sou-stbk.cz
Telefon: 602859159

Kontakty na pedagogy

Ing. Pavel Andrys

E-mail: reditel@sou-stbk.cz
Telefon: 585012115

Ing. Evžen Bukor
tř.učitel MOK3

E-mail: bukor@sou-stbk.cz

Mgr. Kamil Skoupý

E-mail: skoupy@sou-stbk.cz

Ing. Vladimír Marchovský

E-mail: marchovsky@sou-stbk.cz
Telefon: 602859159

Mgr. Vladimír Tatarko

E-mail: tatarko@sou-stbk.cz

Mgr. Lenka Kličková

E-mail: klickova@sou-stbk.cz

Mgr. Pavel Tichý

E-mail: tichyp@sou-stbk.cz
Telefon: 775078640

Mgr. Jitka Černá

E-mail: cerna@sou-stbk.cz

Lucie Orságová

E-mail: orsagova@sou-stbk.cz

Dis. Miroslav Andrýsek

E-mail: andrysek@sou-stbk.cz
Telefon: 585011889

Renata Hadamíková

E-mail: hadamikova@sou-stbk.cz

Libor Cholasta

E-mail: cholasta@sou-stbk.cz

Pavel Klásek

E-mail: klasek@sou-stbk.cz

Bc. Radomíra Kocourková

E-mail: kocourkova@sou-stbk.cz

Stanislav Kráčmar

E-mail: kracmar@sou-stbk.cz
Telefon: 585011889

Karel Kulatý

E-mail: kulaty@sou-stbk.cz

Jan Majer

E-mail: majer@sou-stbk.cz

Vít Pavlík

E-mail: pavlik@sou-stbk.cz

Mgr. Iva Šášková

E-mail: saskova@sou-stbk.cz
Telefon: 585011362

Ladislav Tichý

E-mail: tichy@sou-stbk.cz
Telefon: 585011362

Tomáš Vrobel

E-mail: vrobel@sou-stbk.cz

Hana Vyhnálková

E-mail: vyhnalkova@sou-stbk.cz
Telefon: 585011362

Ing. Zdeňka Dlouhá

E-mail: dlouha@sou-stbk.cz
Telefon: 585012615

Bc. Libor Dobeš

E-mail: dobes@sou-stbk.cz

Mgr. Jana Kotzotová

E-mail: kotzotova@sou-stbk.cz

Ing. Blažena Mrlinová

E-mail: mrlinova@sou-stbk.cz

Ing. et Bc. Zdenka Lima, PhD.

E-mail: lima@sou-stbk.cz

Ing. Martina Chytrá

E-mail: chytra@sou-stbk.cz

František Andrýsek

E-mail: f.andrysek@sou-stbk.cz
Telefon: 585011889

Kamil Dlouhý

E-mail: dlouhy@sou-stbk.cz

Ing. Karel Kulatý

E-mail: k.kulaty@sou-stbk.cz

Mgr. Jana Magdoňová

E-mail: magdonova@sou-stbk.cz

Mgr. Kamil Přecechtěl

E-mail: precechtel@sou-stbk.cz

Mgr. Jana Sekaninová

E-mail: sekaninova@sou-stbk.cz

Mgr. Šárka Zlámalová

E-mail: zlamalova@sou-stbk.cz