Opavská 8, Šternberk 785 01, Olomoucký kraj

MECHANIK VOJENSKÉ TECHNIKY

KÓD OBORU: 23-68-H/01

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. Studium je zaměřeno provádění údržby a servisní činnosti u motorových vozidel. Cílem studia je příprava odborníků k provádění oprav silničních motorových vozidel a jejich funkčních celků, provádění kontrol a oprav jejich jednotlivých částí provádění montážních a demontážních prací, obsluha základních diagnostických zařízení pro kontrolu technického stavu vozidel a jejich částí.

CO SE NAUČÍM?

Během studia získám odbornost: k provádění údržby a servisní činnosti nákladních motorových vozidel a vojenské techniky, k nacházení a odhalování příčin závad MV, k opravě a seřizování jednotlivých částí MV – motorů a jejich příslušenství, převodových ústrojí, podvozků, elektrických rozvodů a elektrické výstroje vozidel, k práci s diagnostickými přístroji, k ručnímu a strojnímu zpracování kovů a nekovových materiálů.

KDE SE UPLATNÍM?

Jako absolvent se uplatním jako kvalifikovaný pracovník připravený seřizovat, ošetřovat, opravovat a zkoušet motorová vozidla – mohu tedy pracovat jako automechanik v autoservisech, v dílnách velkých dopravních, zemědělských aj. firem, ale také ve stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí apod. Mohu se také uplatnit ve výrobních závodech při montáži, seřizování a kontrole vyráběných vozidel. Získáním řidičského oprávnění skupiny C mohu pracovat jako řidič nákladních vozidel.