Opavská 8, Šternberk 785 01, Olomoucký kraj

OBRÁBĚČ KOVŮ

KÓD OBORU: 23-56-H/01

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. Studium je zaměřeno na osvojování si dovedností při používání základních druhů obráběcích strojů, obsluhu a řízení procesu obrábění. Kromě obrábění na klasických obráběcích strojích je součástí výuky i základní výuka moderních technologií strojního obrábění – jako je obsluha a programování CNC strojů.

CO SE NAUČÍM?

Během studia získám odbornost: k nastavování a obsluze obráběcích strojů (soustruh, frézka, bruska, vrtačka, CNC obráběcí stroje), ke kontrole a měření přesnosti obrobků, k ošetřování běžných pracovních nástrojů, k obsluze a řízení procesu výroby, k samostatnému vyrábění součástí dle výkresové dokumentace, ke správnému a samostatnému čtení výkresové dokumentace.

KDE SE UPLATNÍM?

Jako absolvent se uplatním ve výrobní činnosti firem zabývajících se obráběním materiálů, zejména kovových, budu kvalifikovaným pracovníkem, který seřizuje a obsluhuje konvenční a číslicově řízené soustružnické obráběcí stroje, provádí práce spojené se strojním obráběním materiálů soustružením, vrtáním, vyvrtáváním, vyhrubováním, vystružováním, řezáním závitů, frézováním, hoblováním, protahováním nebo protlačováním součástí, broušením kovových součástí, dílů strojů a nástrojů.

CO MOHU BĚHEM STUDIA ZÍSKAT NAVÍC?

řidičský průkaz skupiny B
zkoušky z myslivosti