Opavská 8, Šternberk 785 01, Olomoucký kraj

LESNÍ MECHANIZÁTOR

KÓD OBORU: 41-56-H/01

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. Studium je zaměřeno na lesní výrobu – těžbu, manipulaci a soustřeďování dříví, obnovu, výchovu a ochranu lesa v souladu s udržitelným rozvojem.

CO SE NAUČÍM?

Během studia získám odbornost: k obsluze a řízení lesnických mechanizačních prostředků, k práci s motorovou pilou, k práci s technickou a technologickou dokumentací, k provádění běžné údržby a jednoduchých oprav strojů a zařízení, k pěstování sadebního materiálu, k obnově, výchově a ochraně lesa pomocí lesnické techniky, k těžbě, sortimentaci a dopravě surového dříví, k provádění výkonu práva myslivosti.

KDE SE UPLATNÍM?

Jako absolvent mohu najít práci v povolání lesní mechanizátor jako kvalifikovaný pracovník v komplexní lesní výrobě a v navazujících činnostech, např. při pěstování sadebního materiálu a na manipulačních skladech dříví. Získaným vzděláním se uplatním i v dalších oblastech jako např. opravárenská a servisní problematika týkající se lesní techniky, při péči o komunální zeleň, o přírodu v územích se zvláštním režimem ochrany.

CO MOHU BĚHEM STUDIA ZÍSKAT NAVÍC?

řidičský průkaz skupiny T a B
řidičský průkaz skupiny C se spoluúčastí
zkoušky z myslivosti
osvědčení pro práci s motorovou pilou a křovinořezem
osvědčení pro práci s hydraulickou rukou (jeřábnický průkaz)
sběr semen a šišek z vysoko stojících stromů
svářečský průkaz CO2 se spoluúčastí
obsluha vyvážecích souprav
soustřeďování dříví LKT a UKT
soustřeďování dříví koňským potahem
soustřeďování dříví pásovým vytahovačem