Opavská 8, Šternberk 785 01, Olomoucký kraj

RYBÁŘ

KÓD OBORU: 41-53-H/01

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. Studium je zaměřeno na činnosti při chovu sladkovodních ryb v rybnících různých druhů a velikostí, v rybolovných zařízeních a vodních tocích, na chov vodní drůbeže, obhospodařování vodních toků a ploch, a s tím souvisejícího hospodaření s vodou v krajině a ochranou samotné krajiny.

CO SE NAUČÍM?

Během studia získám odbornost: k chovu sladkovodních ryb, k výlovu rybníků a odlovu ryb, obhospodařování vodních toků, k plemenářské práci v chovu ryb, k údržbě provozních zařízení rybníků, k odebírání vzorků půdy a vody a k následným analýzám a jejich vyhodnocování, k postupům při zpracování ryb, distribuci a prodeji ryb, k posuzování zdravotního stavu ryb a aplikaci léčiv, k chovu vodní drůbeže, k práci s motorovou pilou a křovinořezem.

KDE SE UPLATNÍM?

Jako absolvent mohu najít práci při výkonu rybář u podniků zabývajících se chovem, lovem, zpracováním a distribucí sladkovodních ryb, chovem akvarijních ryb a chovem vodní drůbeže. Dále se mohu uplatnit při obhospodařování vodních toků a nádrží a ve vodohospodářských organizacích, u rybářských svazů, v zemědělských a lesnických organizacích s chovem ryb.

CO MOHU BĚHEM STUDIA ZÍSKAT NAVÍC?

řidičský průkaz skupiny T, B, B+E
řidičský průkaz skupiny C se spoluúčastí
zkoušky z myslivosti
osvědčení pro práci s motorovou pilou a křovinořezem
osvědčení pro práci s hydraulickou rukou (jeřábnický průkaz)
zaškolení svářečských pracovníků dle ČSN 05 0705