Opavská 8, Šternberk 785 01, Olomoucký kraj

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

KÓD OBORU: 16-01-M/01

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou se zaměřením především na aktuální hrozby životního prostředí a jeho ochranu v rámci témat: hospodaření s vodou v krajině, environmentální bezpečnost antropogenního a přírodního původu, ochrana lesů v souvislosti s rozvojem kalamitních chorob a škůdců, využití přírodních obnovitelných zdrojů, myslivost.

CO SE NAUČÍM?

Během studia získám odbornost: k posuzování stavu životního prostředí v konkrétních podmínkách, k navrhování postupů vhodných pro ochranu a tvorbu ŽP, k odebírání vzorků půdy, vody, ovzduší a biologických materiálů a následným analýzám a jejich vyhodnocování, k návrhům a realizacím revitalizačních postupů a rekultivací postižených území, k péči o chráněná území, k ochraně lesů před abiotickými a biotickými činiteli, zejména ke zvládnutí kalamitních škůdců lesů ČR, v oblasti monitoringu ŽP, rostlin i živočichů.

KDE SE UPLATNÍM?

Jako absolvent mohu najít práci jako pracovník veřejné správy v oblasti ŽP, lesnictví a zemědělství, na stavebních odborech, na správách Národních parků a Chráněných krajinných oblastí, na inspektorátech inspekce ŽP, v oblasti ekologického poradenství a vzdělávání, v laboratořích monitorujících a kontrolujících složky životního prostředí, v průmyslových podnicích orientovaných na odpadové a vodní hospodářství, ve firmách zabývajících se hydrogeologickým průzkumem, ochranou ovzduší, rekultivacemi, ve vodohospodářských, lesnických a zemědělských provozech a dalších oborech spojených s ochranou životního prostředí a přírody.

CO MOHU BĚHEM STUDIA ZÍSKAT NAVÍC?

řidičský průkaz skupiny B
zkoušky z myslivosti
osvědčení pro práci s motorovou pilou a křovinořezem