Opavská 8, Šternberk 785 01, Olomoucký kraj

OPRAVÁŘ LESNICKÝCH STROJŮ

KÓD OBORU: 41-56-H/02

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. Studium je zaměřeno na zvládnutí údržby, seřizování a opravu motorových vozidel, traktorů, motorových pil a další lesnické techniky. Součástí výuky jsou i činnosti pro získání kvalifikace pro práci s motorovou pilou a křovinořezem v souladu se zásadami bezpečnosti práce.

CO SE NAUČÍM?

Během studia získám odbornost k práci s technickou dokumentací, jako absolvent budu volit, vybírat a používat vhodné materiály pro strojírenskou výrobu a opravárenskou činnost, zvládnu používat vhodné technologické postupy výroby a oprav a vhodné technologické vybavení, získám odbornost k obsluze, seřizování a provádění běžné údržby a opravy výrobních strojů a lesnických mechanizačních prostředků v souladu se zásadami bezpečnosti práce. Získám odbornost k diagnostikování poruchy a závady zařízení s využitím dostupných diagnostických zařízení a ke složení zkoušky z minimálně dvou kurzů svařování.

KDE SE UPLATNÍM?

Jako absolvent se uplatním v oblasti lesnického opravárenství a servisních služeb jako opravář lesnických strojů. Kromě provádění vlastních oprav, výroby a renovace součástí, údržby a seřizování strojů a zařízení jsem jako absolvent schopen hodnotit provozní spolehlivost lesnické techniky a motorových vozidel, zejména traktorů pomocí diagnostického zařízení. Tato šířka profilu mi umožní uplatnění i v příbuzných strojírenských provozech, zemědělské výrobě, dopravě, stavebnictví, případně v dalších oblastech, kde se vyskytuje opravárenská problematika. V případě absolvování specializačních kurzů se uplatním při obsluze lesnických strojů a zařízení jako jsou traktory, vyvážecí soupravy a harvestorové technologie.

CO MOHU BĚHEM STUDIA ZÍSKAT NAVÍC?

řidičský průkaz skupiny T, B a C
zkoušky z myslivosti
základní pro práci s motorovou pilou a křovinořezem
osvědčení pro práci s hydraulickou rukou (jeřábnický průkaz)
svářečský průkaz CO2 a obalovanou elektrodou
obsluha vyvážecích souprav
soustřeďování dříví pásovým vytahovačem