Opavská 8, Šternberk 785 01, Olomoucký kraj
17.01.2024
Autor: AdminL

Naše škola nabízí řadu tříletých oborů zaměřených na lesnictví či strojírenství, kromě toho zde můžete studovat také čtyřletý maturitní obor Ekologie a ochrana životního prostředí či dvouleté nástavbové studium podnikání zakončené maturitou.

Ve strojírenské oblasti nabízíme žákům studium tříletých učebních oborů Obráběč kovů a mechanik-opravář motorových vozidel. Novinkou pro mechaniky opraváře motorových vozidel pro nadcházející školní rok je navázání na dlouhodobou spolupráci se společností Excalibur army, díky níž budou mít žáci nově možnost si zvolit zaměření opravář nákladních vozidel a vojenské techniky. V rámci této specializace mohou žáci využít možnosti finančně ohodnocené žákovské praxe či studijního stipendia a získat odbornost k provádění oprav a servisní činnosti výše zmiňovaných vozidel. Získané schopnosti z oboru mechanik-opravář pak mohou následně využít v autoservisech, dílnách dopravních a zemědělských firem či stanicích technické kontroly. Obráběči kovů se během studia zaměřují na nastavování a obsluhu strojů jako je soustruh, frézka, bruska či CNC obráběcí stroje. Kromě obsluhy a řízení procesu obrábění se učí samostatně vyrábět součásti podle výkresové dokumentace a získávají svářečský průkaz CO2.

Z lesnické sekce nabízíme uchazečům o studium tříleté učební obory opravář lesnických strojů, lesní mechanizátor a zahradník/ce-krajinář/ka. Lesní mechanizátoři mají možnost během třetího ročníku vyjet na zahraniční pracovní stáž do Německa. Zahradníci-krajináři se zaměřují kromě pěstování rostlin a krajinářských úprav také na vazačské a aranžerské práce či pletení z proutí. Třetím rokem na naší škole vyučujeme také obor rybář, který se těší stále větší oblibě. Během studia se učni rybáři zaměřují na chov sladkovodních ryb, obhospodařování vodních toků, ale také na zpracování a distribuci ryb či chov drůbeže. Žáci lesnických oborů mají jako povinný nebo volitelný předmět myslivost, v jehož rámci si mohou udělat myslivecké zkoušky.

Pro zájemce z řad absolventů tříletých učebních oborů nabízíme dvouleté nástavbové studium se zaměřením na ekonomickou, provozně-ekonomickou, obchodní a administrativní činnost související s podnikáním v oboru. Zájemci o ekologii a ochranu životního prostředí mohou na naší škole studovat čtyřleté maturitní studium, během kterého se kromě teoretického studia přírodních věd zaměřují na praktickou stránku tvorby, ochrany, obnovy a péči o životní prostředí.

Žáci tří a čtyřletých studijních oborů mají během studia možnost bezplatného získání řidičského oprávnění skupiny B, mohou si také zvolit absolvování řidičského průkazu jiného druhu či jiné osvědčení, a to podle oboru bezplatně anebo samoplátci. Přihlašování do jednotlivých studijních oborů letos poprvé probíhá výhradně elektronickou formou. Zájemci o studium mohou získat bližší informace na našich webových stránkách www.sou-stbk.cz nebo telefonicky na sekretariátu školy.