Opavská 8, Šternberk 785 01, Olomoucký kraj
05.01.2024
Autor: AdminJ

Znáte tu vzrušující transformaci, kdy se žáci promění v mistry svého řemesla a zároveň se stanou průvodci pro novou generaci? Naši žáci právě tuto revoluci předvádí! Stávají se odborníky nejen ve svém oboru, ale také se proměňují v nadšené lesní pedagogy žáků základních a mateřských škol.


Lesní pedagogika:

 je multidimenzionální disciplína, která prostřednictvím zprostředkování znalostí a zážitků propojuje člověka s lesním prostředím.

Základem je nejen porozumění ekosystému lesa, ale i jeho udržitelné hospodaření a význam pro člověka. Specializovaní lesníci s pedagogickými dovednostmi poskytují edukaci v reálném prostředí lesa, propojují praktické znalosti s pedagogickým přístupem a vedením dětských i dospělých skupin.

Cílem lesní pedagogiky:

 je jednak posílit vztahy mezi člověkem a lesem a zvířaty, a jednak vést ke komplexnímu pochopení lesního prostředí a jeho významu. Děti jsou učeny vnímat les všemi smysly, získávat citlivost k ochraně přírody a chápat základní principy udržitelného lesního hospodaření.

     A právě s lesní pedagogikou se v rámci studia na naší škole mohou naši žáci setkat kromě lesnické praxe také s lesní a zážitkovou pedagogikou. Po získání potřebných teoretických znalostí z oboru myslivosti a přírodovědy žáci třetího ročníku učebního oboru Lesní mechanizátor či maturitního studia ve třetím a čtvrtém ročníku oboru Ekologie a ochrana životního prostředí (EK) připravují aktivity pro mateřské a základní školy ve Šternberku a okolí. Díky spolupráci s panem Ing. Miroslavem Klukou a Oldřichem Hlavatým z městského úřadu - odboru životního prostředí, kteří se lesní pedagogice věnují, se daří zprostředkovávat tyto aktivity v městských lesích již od roku 2016.

     V průběhu měsíců října a listopadu tak učni z řad lesních mechanizátorů připravili se svými mistry stanoviště s trofejemi a vycpaninami lesní zvěře, ukazovali zalesňování sazenicemi lesních dřevin a představili přibližování dříví traktorem. Jako bonus se mohli žáci ZŠ Svatoplukova seznámit s přibližováním dříví koněm.

     V polovině listopadu jsme se s žáky EK4 vypravili do Lesního dětského klubu Pod starým dubem v Rudě, kde jsme v rámci výuky připravili program na téma půdy. Kromě rozmanitých aktivit z této oblasti jsme vytvořili vyvýšený záhon. Tato zkušenost byla pro naše žáky velmi přínosná a obě strany si společně strávený den užily.