Opavská 8, Šternberk 785 01, Olomoucký kraj
21.09.2023
Autor: AdminJ

Projekt "Přeshraniční odborná spolupráce 2022-2023" programu Erasmus+

Projekt „Přeshraniční odborná spolupráce 2022-2023“programu Erasmus+, akreditační kód 2020-1-CZ01-KA120-VET-094283, číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA121-VET-000057914

SPOLUPRÁCE TANDEM PLZEŇ!

Projekt Erasmus+ je na každoročním programu naší školy. Odborná stáž se letos uskuteční v době od 17. 9. do 8. 10. 2023 na lesním majetku barona Freiherr von Gravenreuthsche Guterinspektion v Affingu, Bavorsko.


Tato skvělá příležitost umožňuje našim žákům 3. ročníku oboru Lesní mechanizátor získat nejen cennou praxi v oblasti lesního hospodářství, ale také rozšířit své dovednosti a poznatky o pracovním prostředí v zahraničí. Tímto projektem se stávají naši žáci součástí mezinárodního vzdělávacího společenství.

Praxe v zahraničí jim poskytuje jedinečnou zkušenost, jak jazykovou, tak odbornou, v oblasti lesního hospodářství Německa. Tuto cennou zkušenost nepochybně zužitkují při hledání zaměstnání po absolvování studia na naší škole.

Během stáže se naši žáci seznamují s různými aspekty lesnického provozu v Německu. Pracují na různých úkolech a získávají praktické dovednosti v oblastech jako ochrana mladých stromků, kácení stromů, stavba oplocenek, práce na skladu dříví, stavba mysliveckých zařízení a mnoho dalšího. Tato stáž jim umožní srovnat provoz v Německu s tím v České republice a získat neocenitelné zkušenosti.


Cílem je poskytnout žákům oboru Lesní mechanizátor co nejširší pohled na lesnictví a jeho praktické aspekty.