Opavská 8, Šternberk 785 01, Olomoucký kraj
15.06.2024
Autor: AdminL

Exkurze do Bílých Karpat

Ve čtvrtek 30.5. se 15 žáků třídy EK3 ze Střední odborné školy lesnické a strojírenské SOŠLaS ve Šternberku zúčastnilo exkurze do CHKO Bílé Karpaty.

Hlavním cílem exkurze bylo ukázat žákům co nejvíce kvetoucích druhů našich orchidejí. Kromě toho jsme hledali další vzácné druhy květeny ČR, z nichž jsme například viděli len žlutý, kosatec nízký, ledenec přímořský a další.

Žáci si měli možnost prohlédnout ukázku harmonické krajiny, ve které se už po staletí daří skloubit zájmy člověka se zájmy okolní přírody. Právě tato krajina byla hlavním důvodem, proč byly Bílé Karpaty 15. 4. 1996 zařazeny mezi evropské biosférické rezervace UNESCO.

Na kvetoucí orchideje jsme měli mimořádné štěstí, ačkoliv některé místní druhy byly už v době konání naší exkurze odkvetlé (např. vstavač vojenský a okrotice bílá). Celkem se nám podařilo během asi dvou hodin průzkumu nevelké části národní přírodní rezervace Zahrady pod Hájem nalézt osm druhů kvetoucích orchidejí. Hned na začátku jsme našli jedny z nejvzácnějších místních druhů orchidejí tořič pavoukovitý a hned vedle tořič včelonosný. Kousek proti svahu jsme našli louku plnou pětiprstek žežulník, s občasným výskytem vemeníku zelenavého. Cesta nás dále vedla skrz drobný hájek, v jehož stínu v hustším podrostu jsme našli zeleně kvetoucí orchidej bradáček vejčitý. Hlouběji v hájku přibýval stín a ubýval podrost a na tomto místě jsme objevili nezelenou orchidej hlístník hnízdák. Pokračovali jsme přímo proti mírnému svahu, až jsme vyšli opět na louku s výskytem hlavinky horské. Na louce se mezi pětiprstkami začaly objevovat právě rozkvétající rudohlávky jehlancové. V tu chvíli nastal čas otočit směr výpravy a začít se z kopce vracet do vesnice Velká nad Veličkou, kde na nás v restauraci Pod lipama čekal oběd. Na území rezervace Zahrady pod Hájem roste ještě více druhů orchidejí (například vstavač osmahlý) ale nekvetou ve stejnou dobu a najít v jednom okamžiku na relativně malém území větší počet zároveň kvetoucích orchidejí vyžaduje zvlášť šťastnou shodu okolností. Měli jsme kliku.

Autor: Mgr. Ivo Jurečka