Obrázek oboru Podnikání

Podnikání


KÓD OBORU: 64-41-L/51

Dvouleté nástavbové studium určené pro absolventy tříletých učebních oborů. Studium je zaměřeno na ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti související s podnikáním v oboru. Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni úspěšně budovat svoji profesní kariéru a byli připraveni zvládat podnikatelské činnosti.

Co se naučím?

Během studia získám odbornost: ovládat klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou, vyhotovovat písemnosti s využitím výpočetní a kancelářské techniky, tvořit obchodní, právní, personální a interní písemnosti a pracovat s programovým vybavením používaným v profesní oblasti. Žáci se naučí zpracovávat účetní doklady, osvojí si techniku a metody účtování, naučí se účtovat o majetku a závazcích, o nákladech a výnosech, o daních a o tvorbě, rozdělení a použití výsledku hospodaření. Také se naučí zpracovávat účetní výkazy a daňová přiznání.

Kde se uplatním?

Absolvent oboru Podnikání získá složením maturitní zkoušky odborné vzdělání, které mu umožní ucházet se o přijetí na vyšší odborné školy a vysoké školy. Při přímém nástupu do praxe je schopen rychlé orientace v oboru a je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti na úrovni zaměstnance. Získané znalosti a dovednosti může uplatnit i při založení a řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v konkrétním učebním oboru, v souladu s etikou podnikání.

Co mohu během studia získat navíc?

  • Zkoušky z myslivosti
  • Řidičský průkaz skupiny B, C se spoluúčastí

Informace


Podání přihlášky

Pokud jste se rozhodli pro podání přihlášky právě na naši školu, klikněte na odkaz. Stáhnete tak přihláškový formulář, který po vyplnění zašlete…

Více
Máte další dotazy?

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktů, nebo kontaktového formuláře, který Vám bude znázorněn po kliknutí na odkaz.

Více