Podnikání


KÓD OBORU: 64-41-L/51

Co budu studovat?

Dvouleté nástavbové studium určené pro absolventy tříletých učebních oborů. Studium je zaměřeno na ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti související s podnikáním v oboru. Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni úspěšně budovat svoji profesní kariéru a byli připraveni zvládat podnikatelské činnosti.

Co se naučím?

Během studia získám odbornost: ovládat klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou, vyhotovovat písemnosti s využitím výpočetní a kancelářské techniky, tvořit obchodní, právní, personální a interní písemnosti a pracovat s programovým vybavením používaným v profesní oblasti. Žáci se naučí zpracovávat účetní doklady, osvojí si techniku a metody účtování, naučí se účtovat o majetku a závazcích, o nákladech a výnosech, o daních a o tvorbě, rozdělení a použití výsledku hospodaření. Také se naučí zpracovávat účetní výkazy a daňová přiznání.

Kde se uplatním?

Absolvent oboru Podnikání získá složením maturitní zkoušky odborné vzdělání, které mu umožní ucházet se o přijetí na vyšší odborné školy a vysoké školy. Při přímém nástupu do praxe je schopen rychlé orientace v oboru a je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti na úrovni zaměstnance. Získané znalosti a dovednosti může uplatnit i při založení a řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v konkrétním učebním oboru, v souladu s etikou podnikání.

Co mohu během studia získat navíc?

  • Zkoušky z myslivosti
  • Řidičský průkaz skupiny B, C se spoluúčastí
Obrázek oboru Podnikání

Informace


Podání přihlášky

Pokud jste se rozhodli pro podání přihlášky právě na naši školu, klikněte na odkaz. Stáhnete tak přihláškový formulář, který po vyplnění zašlete…

Více
Máte další dotazy?

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktů, nebo kontaktového formuláře, který Vám bude znázorněn po kliknutí na odkaz.

Více