Obrázek oboru Opravář lesnických strojů

Opravář lesnických strojů


KÓD OBORU: 41-56-H/02

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. Studium je zaměřeno na zvládnutí údržby, seřizování a opravu motorových vozidel, traktorů, motorových pil a další lesnické techniky. Součástí výuky jsou i činnosti pro získání kvalifikace pro práci s motorovou pilou a křovinořezem v souladu se zásadami bezpečnosti práce.

Co se naučím?

Během studia získám odbornost k práci s technickou dokumentací, jako absolvent budu volit, vybírat a používat vhodné materiály pro strojírenskou výrobu a opravárenskou činnost, zvládnu používat vhodné technologické postupy výroby a oprav a vhodné technologické vybavení, získám odbornost k obsluze, seřizování a provádění běžné údržby a opravy výrobních strojů a lesnických mechanizačních prostředků v souladu se zásadami bezpečnosti práce. Získám odbornost k diagnostikování poruchy a závady zařízení s využitím dostupných diagnostických zařízení a ke složení zkoušky z minimálně dvou kurzů svařování.

Kde se uplatním?

Jako absolvent se uplatním v oblasti lesnického opravárenství a servisních služeb jako opravář lesnických strojů. Kromě provádění vlastních oprav, výroby a renovace součástí, údržby a seřizování strojů a zařízení jsem jako absolvent schopen hodnotit provozní spolehlivost lesnické techniky a motorových vozidel, zejména traktorů pomocí diagnostického zařízení. Tato šířka profilu mi umožní uplatnění i v příbuzných strojírenských provozech, zemědělské výrobě, dopravě, stavebnictví, případně v dalších oblastech, kde se vyskytuje opravárenská problematika. V případě absolvování specializačních kurzů se uplatním při obsluze lesnických strojů a zařízení jako jsou traktory, vyvážecí soupravy a harvestorové technologie.

Co mohu během studia získat navíc?

  • řidičský průkaz skupiny T, B a C,
  • zkoušky z myslivosti,
  • základní pro práci s motorovou pilou a křovinořezem,
  • osvědčení pro práci s hydraulickou rukou (jeřábnický průkaz)
  • svářečský průkaz CO2 a obalovanou elektrodou
  • obsluha vyvážecích souprav
  • soustřeďování dříví pásovým vytahovačem

Informace


Podání přihlášky

Pokud jste se rozhodli pro podání přihlášky právě na naši školu, klikněte na odkaz. Stáhnete tak přihláškový formulář, který po vyplnění zašlete…

Více
Máte další dotazy?

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktů, nebo kontaktového formuláře, který Vám bude znázorněn po kliknutí na odkaz.

Více