Obrázek oboru Lesní mechanizátor

Lesní mechanizátor


KÓD OBORU: 41-56-H/01

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. Studium je zaměřeno na lesní výrobu – těžbu, manipulaci a soustřeďování dříví, obnovu, výchovu a ochranu lesa v souladu s udržitelným rozvojem.

Co se naučím?

Během studia získám odbornost: k obsluze a řízení lesnických mechanizačních prostředků, k práci s motorovou pilou, k práci s technickou a technologickou dokumentací, k provádění běžné údržby a jednoduchých oprav strojů a zařízení, k pěstování sadebního materiálu, k obnově, výchově a ochraně lesa pomocí lesnické techniky, k těžbě, sortimentaci a dopravě surového dříví, k provádění výkonu práva myslivosti.

Kde se uplatním?

Jako absolvent mohu najít práci v povolání lesní mechanizátor jako kvalifikovaný pracovník v komplexní lesní výrobě a v navazujících činnostech, např. při pěstování sadebního materiálu a na manipulačních skladech dříví. Získaným vzděláním se uplatním i v dalších oblastech jako např. opravárenská a servisní problematika týkající se lesní techniky, při péči o komunální zeleň, o přírodu v územích se zvláštním režimem ochrany.

Co mohu během studia získat navíc?

 • řidičský průkaz skupiny T a B
 • řidičský průkaz skupiny C se spoluúčastí
 • zkoušky z myslivosti
 • osvědčení pro práci s motorovou pilou a křovinořezem
 • osvědčení pro práci s hydraulickou rukou (jeřábnický průkaz)
 • sběr semen a šišek z vysoko stojících stromů
 • svářečský průkaz CO2 se spoluúčastí
 • obsluha vyvážecích souprav
 • soustřeďování dříví LKT a UKT
 • soustřeďování dříví koňským potahem
 • soustřeďování dříví pásovým vytahovačem

Informace


Podání přihlášky

Pokud jste se rozhodli pro podání přihlášky právě na naši školu, klikněte na odkaz. Stáhnete tak přihláškový formulář, který po vyplnění zašlete…

Více
Máte další dotazy?

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktů, nebo kontaktového formuláře, který Vám bude znázorněn po kliknutí na odkaz.

Více