Zahradník Krajinář


KÓD OBORU: 41-52-H/01

Co budu studovat?

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. Studium je zaměřeno základní práce a technologické postupy související se zahradnickou výrobou, zakládáním a udržováním zeleně v intravilánu obce i v krajině, realizaci zahradních a krajinářských úprav.

Co se naučím?

Během studia získám odbornost: k pěstování rostlin, používání hnojiv a provádění ochrany rostlin, k rozmnožování rostlin, pěstování okrasných dřevin. Součástí studia jsou i vazačské a aranžérské práce, kde získám odbornost ke zhotovování různých vazačských a aranžérských výrobků. V oblasti sadovnických a krajinářských úprav získám odbornost pro základní zeměměřické práce, zakládání a udržování sadovnických a krajinářských úprav, vysazování a ošetřování rostlin, k zakládání a udržování travnatých ploch. Pro výkon uvedených činností získám během studia odbornost k práci se zahradnickým nářadím a technikou, k provádění její údržby a k práci s malou mechanizací.

Kde se uplatním?

Jako absolvent se uplatním na trhu práce v oblasti zahradnické, resp. rostlinné výroby v povolání zahradník. Vzhledem k profilaci učebního oboru najdu uplatnění jako pracovník pro zakládání a udržování zeleně, realizaci zahradních a krajinných úprav, jako pracovník okrasných školek, při péči o komunální zeleň či aranžér květin.

Co mohu během studia získat navíc?

  • řidičský průkaz skupiny T a B,
  • zkoušky z myslivosti,
  • osvědčení pro práci s motorovou pilou a křovinořezem
  • práce s mechanizmy pro úpravu a údržbu zeleně
  • svářečský průkaz CO2 se spoluúčastí
  • kurz pletení z proutí a aranžérství
Obrázek oboru Zahradník Krajinář

Informace


Podání přihlášky

Pokud jste se rozhodli pro podání přihlášky právě na naši školu, klikněte na odkaz. Stáhnete tak přihláškový formulář, který po vyplnění zašlete…

Více
Máte další dotazy?

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktů, nebo kontaktového formuláře, který Vám bude znázorněn po kliknutí na odkaz.

Více